Úvodní stránka / Zaměstnanci

Vedoucí ústavu

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - CEITEC MENDELU (AF)
Vedoucí oddělení - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 133 344
BA03N5029 (C5.29)
vilem.reinohl@mendelu.cz

Sekretářka ústavu

Zaměstnanci ústavu

Ing. Michaela Opletalová
Technická pracovnice pro vědu a výzkum - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 133 188
BA03N5040 (C5.40)
michaela.vackova@mendelu.cz, michaela.opletalova@mendelu.cz

Mgr. Zuzana Paschová, Ph.D.
Akademická vědecko-výzkumná pracovnice - Ústav nauky o dřevě (LDF)
Asistentka - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 134 160
BA04N6084 (B6.84)
zuzana.paschova@mendelu.cz

prof. Ing. Stanislav Procházka, DrSc.
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 136 070
BA03N5022 (C5.22)
stanislav.prochazka@mendelu.cz

Ing. Milica Raco
Vědecko-výzkumná pracovnice - CEITEC MENDELU (AF)
milica.raco@mendelu.cz

Mgr. Vilém Reinöhl, CSc.
Akademický vědecko-výzkumný pracovník - CEITEC MENDELU (AF)
Vedoucí oddělení - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 133 344
BA03N5029 (C5.29)
vilem.reinohl@mendelu.cz

Ing. Michaela Ředinová
Finanční manažer - CEITEC MENDELU (AF)
+420 545 133 382
BA03N5021 (C5.21)
michaela.redinova@mendelu.cz

Externisté ústavu

Ing. Jozef Balla, Ph.D.
Junior Researcher - CEITEC MENDELU (AF)
Externí učitel - CEITEC MENDELU
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU
+420 545 133 020
BA03N5025 (C5.25)
xballa@node.mendelu.cz

Ing. Gabriela Růžičková, Ph.D.
Externí učitelka - Agronomická fakulta
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - Agronomická fakulta
Pracovnice bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU
Externí oponentka - Agronomická fakulta
+420 545 133 361
BA01N3095 (A3.95)
xruzick8@node.mendelu.cz

Andrea Tripepi, Ph.D.
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - CEITEC MENDELU
Pracovník bez úvazku (prac. dohoda) - Mendelova univerzita v Brně
xtripepi@node.mendelu.cz